Stavebně právní informace

Stavebně právní informace

Oblast stavby, případné kolaudace, prodeje a nákupu modulárních domků, upravuje celá řada zákonů, vyhlášek či norem. Vybrali jsme pro Vás ty nejdůležitější.

Sazbu daně z přidané hodnoty, která se připočítává k základní ceně, upravuje zákon 235/2004 Sb., a to konkrétně § 47 daného zákona. Zde se dozvíte, že sazba daně je 15 % pro domky užívané pro trvalé bydlení a 21 % pro ostatní.

Velikosti místností upravuje vyhláška ministerstva pro místní rozvoj 268/2009 Sb., a to zejména § 3, § 26 a § 40 této vyhlášky. Dále také státní norma CSN 73 4301, kde o tomto nejvíce pojednávají body 5.2.2.1, 5.2.3.5, 5.2.3.14 a 5.2.3.15.

O tom, zda jste povinni žádat o stavební povolení, je jasně psáno v § 104 stavebního zákona 183/2006 Sb. (Vše jsme si pro jistotu nechali ověřit naším právním zástupcem.)


Dokumenty ke stažení